. / Zobraziť tému - anjel - diskusia
Odpovedať na tému Odpovedať na tému
Strana 1 z 2 Obsah fóra Forum.SelekCIA.COM / Pokec / anjel - diskusia  Choď na stránku 1, 2  Ďalší

PríspevokPredmet: anjel - diskusia Zaslal: St Júl 21, 2010 10:23 am
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  http://blogy.selekcia.sk/asara.....#more-1566


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: St Júl 21, 2010 10:32 am
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  Bes
Tvoj komentár bol najdlhší a asi doteraz najvýraznejší zo všetkých príspevkov. teraz, ale k téme.

Áno povedal som, že vráti? späApple Computers do života je Apple Computersažké, ale ob?as sa to podarí. a vtom je pointa istej formy boja.
Apple Computerso ke? je niekto m?tvy a pritom fyzicky žije?
Tento boj je viac ako aktuálny ide len o to Apple Computersi si to uvedomujeme alebo nie.

Je niekto teda kto sa pridá ku tejto diskusii o tejto forme úmrtia?

Ak poniektorí nechcete TU môžete ?as? prenies? do uzavretej neverejnej ?asti našej diskusie.


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: So Júl 24, 2010 10:49 am
FénixZaložený: 12.11.2009
Príspevky: 2
  No tak ja si dovolím pripoji? sa do diskusie (i ke? neviem, že Apple Computersi budeš vedie?, že kto som, ale tak snáApple Computers

áno Very Happy ) a napísa? tak svoj poh?ad na vec.

Jedno z mojich najväApple Computersších prekvapení v tomto živote (a nebolo to tak dávno) bolo, ke? som zistil že som

m?tvy (schválne píšem to slovo bez úvodzoviek), a to i napriek tomu, že som "živý" (schválne to píšem s

úvodzovkami). Sú?asne ale s uvedomením si tohto stavu som za?al túžiApple Computers po živote. A pre?oApple Computers Nuž pod?a mApple Computersa

preto, že som postupne za?al vyci?ova? kto som, a preto chcem žiApple Computers! Preto to vnímam teda tak, že tá forma

smrti, o ktorej píšem ja a zrejme aj Ty, nie je klasická forma úmrtia hrubohmotného tela, a teda

ukon?enie sú?asnej inkarnácie, ale je to trošku inak. Ak teda vezmeme do úvahy tých pôvodných, ktorí boli

(ale zrejme je otázne, že Apple Computersi aj sú a Apple Computersi budú... teda niektorí, pretože napr. Ty aj si a zrejme aj budeš

Very Happy), tak tá forma smrti sa môže prejavi? aj v tom, že ich skuto?né ja, ich pravé vedomie spí a namiesto

toho sa u nich vytvorilo vedomie iné, ktoré je po?as pozemského putovania pekne pestované, rozvýjané a

zve?a?ované. Nuž a ak ten doty?ný jedinec prináleží svojim druhom na niektorú zo strán barikády, tak

potom je zrejme asi úplne normálne, že jedna z foriem boja má práve tú formu, že niektorí jeho kolegovia

sa snažia ho vráti? späApple Computers do života (resp. prebudi? jeho skuto?né ja). Sám píšeš že je to Apple Computersažké (?omu

verím), ale dovolil by som si Ti položiApple Computers otázku, že Apple Computersi je Apple Computersažšie toho doty?ného vráti? späApple Computers do života

alebo je Apple Computersažšie toho doty?ného následne potom pri tom živote udžaApple ComputersApple Computers Apple Computerso ak sa stane, že ten doty?ný je

momentálne m?tvy a túži po živote najmä preto, že vníma iba niektoré aspekty života a tie mu pripadajú

prospešné, no ale ke? už reálne za?ne žiApple Computers a postupne si za?ne uvedomova? daný život v celej jeho šírke a

nebude sa mu to páApple ComputersiApple ComputersApple Computers Apple Computerso ke? ten doty?ný bude živý a po ?ase bude chcie? opäApple Computers umrie?Apple Computers Apple Computerso potom?

Celé mi to pripadá tak (alebo žeby to tak aj bolo?), ako keby vedci na svojej púti našli laboratórium,

ktoré im síce vôbec nepatrilo, ale sp??alo ur?ité podmienky... podminky na vytvorenie experimentálneho

života a existujúce zárodky života. Vedci akurát museli prispôsobi? existujúce zárodky tak aby im to

vyhovovalo a vytvorili tak obyvate?ov vlastného sveta. Nuž ale Apple Computerso ke? sa udeje nie?o na základe ?oho sa

sám vedec dostane do laboratória, splynie s daným svetom a stane sa jeho sú?as?ou a aj všetkých jeho

pravidiel a obyvate?ov, ba Apple Computerso viac, vedec aj úplne zabudne na to, že je vedec! A Apple Computerso ke? niektorí minulí

vedci sa už nebudú chcie? sta? vedcami? Apple Computerso potom? Je možné niekoho vráti? k životu aj ke? si to sám

nepraje (asi nie, ale aj tak tu otázku kladiem)Apple Computers

A ke? som teraz "živý" m?tvy, ale raz zakon?ím aj toto fyzické putovanie a ocitnem sa v niektorej z

paralel a stále budem m?tvy, pretože to moje skuto?né ja nebude žiApple Computers, tak Apple Computerso vlastne budem? M?tva

"m?tvola"Apple Computers Ale aj tak by ma zaujímalo, že pre?o je vlastne také Apple Computersažké vráti? niekoho späApple Computers do života (i

ke? som si vedomý faktu, že zrejme konkurencia asi bude proti Very Happy)Apple Computers

Nuž som zvedaný na Tvoj komentár a aj zvyšok diskusie. ?akujem.

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PríspevokPredmet: Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:24 am
ShazaZaložený: 13.09.2006
Príspevky: 83
  A Apple Computerso tak zamyslie? sa nad bytím ako takým. Je m?tve,alebo živéApple Computers
Myslím si, že pokia? si dokážeme odpoveda? na túto otázku uvedené vyššie popísané bude zodpovedané. Wink

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PríspevokPredmet: Zaslal: Po Júl 26, 2010 4:26 pm
ArtimeZaložený: 17.02.2006
Príspevky: 81
Bydlisko: Slovensko
  ...bytie je živé.... a jestvovanie môže by? aj m?tve ...asi Laughing


_________________
Arti Arti Artime Very Happy
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PríspevokPredmet: Zaslal: Ut Júl 27, 2010 8:25 am
ShazaZaložený: 13.09.2006
Príspevky: 83
  pod?a mApple Computersa bytie nieje ani živé ani m?tve - ktovie- Embarassed

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PríspevokPredmet: Zaslal: Ut Júl 27, 2010 2:48 pm
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  Ahoj Fenix
Samozrejme viem kto si Smile
Apple Computerso je Apple Computersažšie? Tak to je uhol poh?adu, ale ni?iApple Computers je a bolo stále ?ahšie ako budova?.
M?tva m?tvola? A Apple Computerso takto živá m?tvola? Kto je živí a kto m?tvy?
Ja osobne však túto tematiku chápem nie len, ako systém existencie života, ale pozerám sa o?ami aký je život a smr?. Malá smr? za?ína a kon?í pri uvedomení si nejakých skuto?ností a tak isto aj život môže za?aApple Computers opäApple Computers kvitnúApple Computers pri istých zmenách nášho JA.
Tu niekde však za?ína i malá smr?, ke? technicky i biologicky žijeme.
A Apple Computerso tak napríklad meditácia a iné cvi?enia zamerané na nájdenie pokoja v smrti - sú tieto cvi?enia prejavom života Apple Computersi h?adanie nie?oho iného? Napríklad spoznanie nového rozmeru života, Apple Computersi smrti.
Sú aj meditácie zamerané na h?bky smrti, ako sú zamerané na život ako taký.


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Ut Júl 27, 2010 2:52 pm
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  Bytie si môžeme vysvet?ova? rôzne a každý budeme ma? pravdu.
Je existencia bytie? A je existencia automaticky prejavom života v zmysle zmyslu života?
Myslím, že tu môžeme natrafi? na nie?o, ke? bytie sa nebude bez zmyslu automaticky rovna? životu, ale len existencii v bytí.


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: „?o ke??“ Zaslal: Pi Júl 30, 2010 11:58 am
AmonZaložený: 13.01.2006
Príspevky: 14
Bydlisko: biely v ?iernom vesmíre v jadre bieleho
  Apple Computerso ke?Apple Computers

A Apple Computerso ke? existuje napokon len jedná jediná pravda a tá spo?íva v pochopení relativity ako takej ako aj v prijatí selektívneho rozkladu bytosti v ?udskom tele ako takom? Apple Computerso ke? ten celý „chaos“ to?iaci sa okolo života a smrti je v kone?nom dôsledku jeden ucelený celok, ktorého poznaním trávime nekone?nú púApple Computers, ktorá sa z ?asu na ?as v svojom slede kontinuálne opakuje? Myslím, že tieto myšlienku sú mnohým z nás známe. No napriek tomu to celé skúmame, pozorujeme a sami v sebe, Apple Computersi medzi sebou konfrontujeme. Existujeme.

M?tvi, Apple Computersi živíApple Computers A nie je to napokon z istého uhla poh?adu jedno? Mnohí živí nedocenia to, Apple Computerso u?inili m?tvi a mnoho z m?tvych a opäApple Computers žijúcich už zabudlo. Má sa snáApple Computers niekto alebo nie?o prinavráti?Apple Computers Ak áno, tak to príde. Toto je len stav, moment, prechod a možno aj záver konca nového za?iatku alebo možno práve opak. Táto paralela je definovaná ?asom a priestorom, tak sa pokúsme cez telo v ?om orientova?, neprežívame fyzicky stovky, Apple Computersi tisícky rokov a ak, tak len výmenou tiel. No i napriek skuto?nosti, že touto technikou to dokážeme zostáva otázkou, Apple Computerso so stratou pamäti, ktorá pritom nastáva? Myslím, že netreba si prinavraca? pamäApple Computers na fyzickú minulos? ale skôr tú prapôvodnú, duchovnú. A práve tu nastáva detail, ktorý vytvára problém. Uvedomelé vnímanie pôvodnej bytosti. Otázkou potom zostáva, Apple Computerso je to vlastne tzv. pôvodná bytos?Apple Computers Ako sa dá definova?Apple Computers Má nejaké špecifiká pod?a ktorých by sa dala vôbec kategorizova?Apple Computers Dá sa vlastne jej opis spája? z poh?adu vnímania z fyzického tela? To sú mnohé ?alšie otázky, ktoré sa vynárajú pri tejto forme diskusie. Je toho mnoho prebádaného a mnohé je pod?a mApple Computersa každému z nás utajené. Napokon máme fyzické telá, ur?ité médium, cez ktoré sme schopný prenášaApple Computers energie a transformova? ich.

Na každom z nás je do akej miery v samom sebe prelomí každý z nás svoje vlastné hranice a bude ochotný prijíma? celú tú škálu protikladov a bude s nimi schopný nažíva? zo života do života v splynutí so svojou „vlastnou“ smr?ou.
Wink

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PríspevokPredmet: Zaslal: Pi Júl 30, 2010 5:52 pm
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  Kolega Amon. Súhlasím v jednom bode ur?ite. A to že existuje jedna jediná pravda, ale práve o to ide, že ju h?adáme „tú pravdu“.

Mne ide o poh?ad na smr? z rôznych uhlov poh?adu.
Napríklad dnes som sedel s dvoma staršími pánmi, ktorí už metastázujú.
Jeden na kostiach druhý na vnútorných orgánoch. Obom ostáva tak cca mesiac života. Strávil som s nimi v debate X hodín a vnímal som sa dva kon?iace životy, hoc vekovo by mohli potiahnu? aj do dvadsa? rokov ešte.

Otázka teda znie? Sú technicky ešte živíApple Computers
Odpove? áno sú lebo žijú pokia? ich službu konajúci lekár neprehlási za m?tvych. No títo konkrétny páni žijú lebo chcú žiApple Computers a veria že sa udeje zázrak. Teda ak im to vydrží z poh?adu môjho budú žiApple Computers do konca poslednej sekundy života.

V?era jedného iného z rakovinou som takto pozoroval chví?ku ...bol kómatický a nerušila ho moja prítomnos?. O 20:18 ho vyhlásili za m?tveho.
No kedy vlastne zomrel? Ke? som pri ?om stál a videl som, že je už pre?, ale srdce mechanicky ešte pracovalo v sú?innosti z pApple Computersúcnym orgánom, alebo bol pre? až ke? dodýchal?
Kedy vlastne umierame teda?

Ale toto viem sú absurdity pre niekoho, ale umierame aj inak a bolestivejšie.
Umierame, ke? nemáme napríklad dôvod pre život a ?lovek sa rozhodne pre samovraždu.
Je taký ?lovek m?tvy vtedy, ke? skutok dokoná alebo je m?tvy už skôrApple Computers
Napríklad na toto ma zaujíma Váš názor.

Alebo spánok je malou smr?ou aby sa obnovil život, alebo je to len spánok , ako fyzická potreba regenerácie orgánov a svalovej hmoty a podobne.

Teda zjednodušme tému pre širšie vrstvy ?udí a a zjednodušme svoje úvahy, aby sme tomu rozumeli všetci.

Kedy teda nastáva smr? skuto?ne?
Kedy je ?lovek m?tvy?
Kedy vlastne prestane žiApple ComputersApple Computers
A môže by? ?lovek živý a m?tvy sú?asne?


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Pi Júl 30, 2010 6:13 pm
AmonZaložený: 13.01.2006
Príspevky: 14
Bydlisko: biely v ?iernom vesmíre v jadre bieleho
  Laicky napísané smr? nastáva vtedy, ke? duša, energia, opustí fyzické telo a „odíde“ do iného sveta. Po tomto akte sa zvy?ajne, ako si to aj ty sám napísal vyhlási dané telo za m?tve. Kedy a ako prestáva žiApple Computers je myslím diskutabilná téma, pretože mnohých telá trpia fyzickou boles?ou roky a duša pritom v nich môže prebýva? len sem-tam a tým pádom vnútorne už dávno umreli, a to si ani nemusia uvedomova?. Ko?ko ?udí je takých že ich držia pri živote len prístroje, prípadne sú na lôžku nieko?ké roky, pokia? ich vyhlásia za m?tvych. No ko?ký žijú, cupkajú si po svete a prechádzajú zo sveta m?tvych do živých a naopak behom nieko?kých sekúnd. Využívajú to nonstop a pri rôznych príležitostiach a len v?aka tomu, že sú ani živí ani m?tvi dokážu prežíva? v tomto svete ako bytosti, ktoré transformujú oba póly a ich energie a vzájomné transformácie.

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PríspevokPredmet: Zaslal: Ne Aug 01, 2010 6:11 pm
ArtimeZaložený: 17.02.2006
Príspevky: 81
Bydlisko: Slovensko
  ...kedy umierame Apple Computers Za?neme umiera? vtedy, ke? sa narodíme a aj teraz umierame telesne. Kým telo funguje, tak nie je m?tve. Duša je nesmrte?ná a teda neumrie. Možno sa duša vie rozhodnúApple Computers, Apple Computersi ukon?í rýchlejšie pobyt v tele a privolá si smr? tela skôr. Toto je možné. Ke? telo žije bez duše, tak je m?tve Apple Computers Rolling Eyes


_________________
Arti Arti Artime Very Happy
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PríspevokPredmet: Zaslal: Po Aug 02, 2010 9:36 pm
AscherZaložený: 03.01.2006
Príspevky: 89
Bydlisko: Zem
  Tazko povedat co vsetko je smrt. Podla fyzickeho sveta v momente ked osoba ktora ma okruhlu peciatku ju pouzie a osoba je mrtva. Cirkev alebo duchovno ked dusa opusti telo.
Pre mna je smrt aj v inom. Pokial zijeme mame sny , tuzby, ciele. Toto je to co nas zenie dopredu. Kazdy jeden nesplneny sen, tuzba. ciel je smrt naseho vnutra . Niekedy nam staci sekunda a mame nove sny a tuzby teda znova ozivame inokedy nam to trva mesiace a tie mesiace zijeme iba preto ze nase telo dycha srdce bije ale vnutro je mrtve.
tiez jeden s druhov smrti

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Ut Aug 03, 2010 7:58 am
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  Pán kolega Ascher trefná odpove?.
Všetkým Vám ?akujem za odpovede.
V tejto diskusii si snažím skonfrontova? s vami svoje isté poznatky o smrti a umieraní v zmysle vašich názorov na túto tému.

Pridá ešte niekto svoj poznatok?


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Ut Aug 03, 2010 8:09 am
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  Dovolím si rozvinúApple Computers tému a predsa sa jej držaApple Computers.

1.- Apple Computerso je Duša a Apple Computerso Duch?
Kedy sa zmení a ako sa to prejavuje?
Duch sa stáva vraj duchom po smrti živej bytosti v ktorej kooperovala Duša. Po smrti sa telo zmení na biologický odpad a Duša sa za istých okolnosti stane Duchom.
Môže duch existova? aj pred fyzickou smr?ou tela?
A ak sa vraví, že sme duševne umreli a žije len telo je Duša už Duchom? Alebo ostáva duša dušou, ako takou, až kone?ného sklonu fyzickej schránky?

2.- Niekto ve?mi, ve?mi domýš?avý vyslovil vetu, ktorú adresoval mne Very Happy. "Kto s Apple Computersím žije to pri?ahuje"
Teda ak sa zaoberám mágiou pri?ahujem Mágiu?

Ale k podstate problému, ak skúmam fenomén smrti pri?ahujem smr?Apple Computers


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Strana 1 z 2
Odpovedať na tému Odpovedať na tému
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
 Obsah fóra Forum.SelekCIA.COM / Pokec / anjel - diskusia

Prejdi na: Nemôžete odosielať nové témy do tohto fóra
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete hlasovať v tomto fóre


Powered by phpBB - 2001, 2002 phpBB Group
Časy uvádzané v GMT + 1 hodina