. / Zobraziť tému - Pre?o nemáme ?as na duchovný rozvoj?
Odpovedať na tému Odpovedať na tému
Strana 1 z 1 Obsah fóra Forum.SelekCIA.COM / Pokec / Pre?o nemáme ?as na duchovný rozvoj?  

PríspevokPredmet: Pre?o nemáme ?as na duchovný rozvoj? Zaslal: Ut Dec 17, 2013 1:00 am
armenZaložený: 25.12.2005
Príspevky: 109
Bydlisko: vä?šinou medzi nebom a zemou
  Apple Computerso nám bráni v tom, aby sme sa venovali sami sebe?
Máme menej ?asu, než mali generácie pred nami?
Je to dobou, vplyvom okolia, alebo len našou slabou vô?ou?

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Ut Dec 17, 2013 1:05 am
nimbostratusZaložený: 17.05.2006
Príspevky: 10
  Lebo naša myse? za?ala by? rozptýlená. Apple Computersím viac je rozptýlená, tým menej sa vieme sústredi? na to, na Apple Computerso chceme. Radšej si nájdeme milión výmyslov, pre?o nie?o nejde, akoby sme si za to sadli a urobili to. Spohodlneli sme. Naše mysle, naše ?iny...

?as máme ten istý ako kedysi... ?as neplynie rýchlejšie alebo pomalšie. Kedysi sme však rozoznávali, Apple Computerso je dôležité a Apple Computerso nie. Teraz sme sa nau?ili klama? samých seba. A stále sa v tom zdokona?ujeme Smile

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Ut Dec 17, 2013 1:38 am
armenZaložený: 25.12.2005
Príspevky: 109
Bydlisko: vä?šinou medzi nebom a zemou
  Práve Apple Computersítam, že od roku 2006 sa nám toho v tomto smere ve?a nezmenilo. Stále dumáme nad tým, pre?o nestíhame ani z?aleka to?ko, ko?ko by sme chceli. Možno si na seba toho berieme prive?a a potom ani jednu z predsavzatých vecí nerobíme poriadne.

Máme na seba vysoké nároky Apple Computerso sa týka kvantity, ale možno nám uniká kvalita. Nechceme by? náhodou zbyto?ne dokonalí v každom smere a perfektní odborníci na každú tému? Je už možností naozaj tak ve?a, že si nedokážeme vybra? jeden smer a držaApple Computers sa ho?

Dnes sme jogíni, zajtra mágovia, pozajtra lie?ime kame?mi a o týžde? budeme tancova? šamanské tance okolo oh?a. Chceme vyskúšaApple Computers všetko ale možno pri tom "priestrele barom" niekde minieme tú cestu, ktorej by sme sa mali venova? a keby sme stále nepreskakovali z témy na tému, tak by sme v nej mohli by? naozaj dobrí.

Treba sa oboznámi? so všetkým, Apple Computerso sa nám naskytne, pre?o nie. Ale niekde by sme sa už mali zastavi? a namiesto "robi? všetko povrchne" by sme možno mohli skúsi? "robi? nie?o poriadne". A vydržaApple Computers aj drobné neúspechy a dni, ke? sa proste nedarí. Vyšliapa? si ten chodní?ek pekne krô?ik po krô?iku a nepreskakova? z jednej cesty na druhú každý mesiac.

Ale to som sa už asi dostala trošku mimo témy Smile

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: St Dec 18, 2013 12:34 pm
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  Kolegy?a nemyslím si, že si mimo tému. Ja si osobne myslím, že tento fenomén nastal preto, lebo sú ?udia hladný po poznaní.
Chcú logicky obsiahnu? Apple Computerso najviac, aby im "práve to pravé" neuniklo. Možno je ten problém v tom, že sa proste ?udia zah?bia príliš do toho poznania a potom až pozde prídu na to, že sú na inom mieste ako by vlastne chceli by?.
Asi by bolo vhodné len z?ahka dané u?enia prejs? ako knihu ktorú Apple Computersítame pre oddych. Než sa ?lovek rozhodne kam ho to naozaj volá, Apple Computersi ?ahá.
A potom sa zlepšova? vo svojom obore a tým sa sta? oporou kolegom z iných oborov. Spolu takto dokážu vytvori? jedine?né veci.
Avšak toto ešte potrvá kým toto terajšia mladá a stredná generácia pochopí, že niet nadradeného oboru a každý je závislí na znalostiach kolegu iného oboru. A že takto dokážu tie "zázraky" reálne aj vykona?.


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: St Dec 18, 2013 12:38 pm
asaratZaložený: 23.01.2006
Príspevky: 94
Bydlisko: vesmír
  A Apple Computerso sa týka poznámky, že nám ide o kvantitu a nie o kvalitu súhlasím.
Všetci niekam bežia lebo to treba hne? a zaraz lebo ... . Nie takto to nefunguje ur?ite nie v mojom svete. Niekedy trvá mesiace než nie?o vznikne a potom to funguje roky. A to Apple Computerso vznikne "cez noc" možno funguje v tú jednu noc.
Tu v tomto sa ?as oklama? nedá.


_________________
Ja sa smrti nebojím, ja ju vítam.
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Pi Dec 20, 2013 8:37 am
armenZaložený: 25.12.2005
Príspevky: 109
Bydlisko: vä?šinou medzi nebom a zemou
  Posledné príspevky som presunula do novej témy "Ako si vybra? správnu cestu". Takže tu môžeme pokra?ova? v na?atej téme.

Každý si vo svojom živote ur?uje priority sám. Bu? sa rozhodneme, že najdôležitejšia je pre nás kariéra, alebo rodina, alebo duchovný rozvoj, alebo nie?o ?alšie. ÍsApple Computers naplno na všetkých frontoch je ve?mi náro?né a ?lovek musí by? ve?mi disciplinovaný a ma? na zreteli svoje ciele, aby to dlhodobo udržal a zvládal.

V dnešnej uponáh?anej dobe tiež možno nie je na škodu stanovi? si harmonogram, ktorý budeme dodržiava? - teda napríklad 3x týždenne ráno od piatej do siedmej sa budem venova? tréningu magických techník, meditáciám a podobne.

Niekedy nám to však skrížia už spomínané obdobia hovorenia a ml?ania. Apple Computerso vtedy? Je pod?a vás dobré stanovi? si plán a disciplinovane sa ho držaApple Computers alebo ísApple Computers pod?a pocitov a venova? sa ezoterike vtedy, ke? cítim, že je na to vhodný ?as?

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: So Dec 21, 2013 10:29 am
LuisZaložený: 27.12.2005
Príspevky: 68
  ?as hovorenia a ?as ml?ania. Náro?ná téma. Dovolím si poveda?, že asi prvý kto tento "fenomén" opísal je Ašarat. Avšak potom ako to opísal sme si to uvedomili asi všetci hoci sme to mali pred o?ami neustále.
Ja osobne bojujem proti tomuto procesu, ale musím uzna? bezúspešne. Proste nejde o lenivos? ide o to, že proste v nás nie?o vypne a sme Off. A netvrdím, že sme úplne odstavený a úplne ni? nedokážeme. Istý jedinci sú ?aleko za hranicou chápania konania aj v takom stave, ako iný pri plnej sile. Závisí to aj od toho Apple Computerso už dokážeme a aký sme zdatný a ako sa dokážeme vzoprie? samým sebe.
Myslím, že však ak ten ?as ml?ania príde treba to prekonáva? len v nevyhnutných prípadoch a treba sa proste podradi? sa tomu ?asu ml?ania. Telo potrebuje dovolenku, Apple Computersi už pracujeme fyzicky alebo psychicky. Apple Computersi sme v mágii, alebo vo fabrike za pásom, Apple Computersi na manažérskej stoli?ke v kancelárii. Každý potrebuje istý ?as na regeneráciu svojho JA!

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PríspevokPredmet: Zaslal: St Dec 25, 2013 1:49 am
nimbostratusZaložený: 17.05.2006
Príspevky: 10
  Apple Computerso sa týka ?asu hovorenia a ml?ania, mnohí si tu vydýchli a za?ali svoju lenivos? nahrádza? pojmom - ?as ml?ania. "Mám ?as ml?ania, tak sa vykašlem na svoje úlohy a mám pokoj!". Áno, je to náro?ná téma alebo skôr pochopenie toho, kedy je naozaj reálny ?as hovorenia a ml?ania a Apple Computersi im nasved?uje predchádzajúca chyba/chyby alebo sa jedná o dajme tomu návrat Saturna spojený s prechodom do prvého domu a tým pádom nemám na ni? energiu.

Ale späApple Computers k téme: ako sa vyhnúApple Computers tomu, že odrazu nemáme ?as na ni?Apple Computers Podobne ako písala kolegy?a Armen - je potrebné nastavi? si harmonogram. Ale Apple Computerso ke? moje úlohy samotné sú už mimo môj vnútorný cie? a aj tak po stanovení harmonogramu sa na to o 2 týždne vy... (prenesiem zna?né úsilie zo splnenia predchádzajúcich úloh na vykonanie ve?kej potreby)Apple Computers

Apple Computersiže, dostávame sa k bodu - správne zadefinované ciele a možno aj cesta. A ke?že nám po bujarých oslavách príchodu nového roku, tento nový rok aj naozaj príde, bolo by dobré práve v tomto období zamyslie? sa nad tým, Apple Computerso je pre mApple Computersa v tomto živote potrebné, Apple Computersi som na správnej ceste, alebo Apple Computerso vôbec pre mApple Computersa táto cesta znamená, Apple Computersi mám správne ciele, k tomu si namiešame správnu stratégiu ideálne v kritických oblastiach pre úspech a šup ho do prioritizácie cie?ov a úloh. (skrátená verzia - zjednodušte si život!).

Pre menej náro?ných ?itate?ov odporú?am - skúste sa opýta? najbližšej veštici, aká je vaša cesta a po jej potvrdení, že máte pred sebou skvelú budúcnos?, venujte sa zdraviu, š?astiu a pomáhajte sebe a druhým. Držím palce!

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: St Dec 25, 2013 1:52 pm
armenZaložený: 25.12.2005
Príspevky: 109
Bydlisko: vä?šinou medzi nebom a zemou
  Myslím, že pojmy "?as hovorenia" a "?as ml?ania" môžeme používa? až v momente, ke? už sami seba dostato?ne dobre poznáme a nie?o sme už na svojej ceste aj dosiahli. Vtedy môžeme s istotou poveda?, že vieme aj zamaka?, aj prekona? lenivos?, aj rozlíšiApple Computers, kedy je potrebné proste da? si pauzu. Inak to budú iba výhovorky a alibi pre nás samých alebo pre oApple Computersi sveta, pre?o ešte stále so sebou ni? nerobíme.

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Št Dec 26, 2013 4:17 pm
AscherZaložený: 03.01.2006
Príspevky: 89
Bydlisko: Zem
  Cas hovorenia a cas mlcania. Super tema. Sam som ju nechapal do okmihu ked u mna nastal cas mlcania. Bol to cas ked sa mi nic nedarilo . Snazil somsa ale telo nechcelo spolupracovat. Ze je to cas mlcania mi povedal Asarat. Myslim si ze vzdy to bude o tom ako sa kto pozna. Momentalne mam cas ale nemam chut. To nie je mlcanie to je lenivost Smile

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Št Dec 26, 2013 4:54 pm
armenZaložený: 25.12.2005
Príspevky: 109
Bydlisko: vä?šinou medzi nebom a zemou
  Hehe pán kolega, páApple Computersi sa mi ako si to pekne zhodnotil Very Happy tak realisticky Very Happy Ale ob?as aj to treba.
Predviano?ný ?as je fajn na ?erpanie psychickej dovolenky, ke? sme zahrnutí poslednými termínmi Apple Computerso musíme stihnúApple Computers v práci, zhá?aním strašne nevyhnutných hlúpostí, opakovaným behaním pomedzi regále a podobne. Ke? to všetko pominie, tak nastane celkom príjemné posviato?né prázdno, ktoré sa dá dobre využiApple Computers na naštartovanie nových myšlienok a na?erpanie inšpirácie a sily na ?alšie putovanie.

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Pi Dec 27, 2013 9:20 am
NekromanZaložený: 21.08.2006
Príspevky: 54
Bydlisko: Cintoríny sveta
  Staré príslovie hovorí: Hovori? znamená striebro a ml?aApple Computers znamená zlato.
Sú aj takí, Apple Computerso robia to, Apple Computerso nemajú a a riešia to, ?omu nerozumejú.
A v mágii tobôž tento fenomén prekvitá.
Je úžasné vidie? babrákov, ako prospievajú a "smutné" vidie? odborníkov, ako sa s?ahujú do ústrania.
Spomenuté ?asy sa netýkajú babrákov, pretože sú tak jedine?ní že nemajú ?as na ml?anie, musia ísApple Computers vpred a k?mi? svoje egocentrické JA.
Tí, Apple Computerso chápu tieto pojmy ?asov, sa môžu upokoji?. Nebásnia naprázdno nad prázdnym hrobom.
Poznajú v?aka tomu aspo? jednu z mnohých právd.


_________________
Hrobový pochôdzkár - Memento mori
  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
PríspevokPredmet: Zaslal: Ne Jan 05, 2014 1:17 pm
armenZaložený: 25.12.2005
Príspevky: 109
Bydlisko: vä?šinou medzi nebom a zemou
  Nedávno som Apple Computersítala nie?o o tom, že ak ?lovek chce zmeni? svoje zaužívané zvyky, tak mu sta?í vydržaApple Computers 21 dní dodržiava? tento nový zvyk a potom si už mozog z toho vytvorí rutinu a bude si to vyžadova? sám.
Na druhej strane je to asi taká teória že "britskí vedci tvrdia", lebo reálne som nevidela žiadnu psychologickú štúdiu, ktorá by toto tvrdenie dokazovala.
Aké máte s tým skúsenosti? Ako dlho vám trvá vytvori? si návyk, aby sa pre vás stal automatickýmApple Computers

  Odpovedať s citátom
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Strana 1 z 1
Odpovedať na tému Odpovedať na tému
 Obsah fóra Forum.SelekCIA.COM / Pokec / Pre?o nemáme ?as na duchovný rozvoj?

Prejdi na: Nemôžete odosielať nové témy do tohto fóra
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete hlasovať v tomto fóre


Powered by phpBB - 2001, 2002 phpBB Group
Časy uvádzané v GMT + 1 hodina